Om Träffpunkt Idrott

Träffpunkt Idrott, den självklara mötesplatsen för alla som arbetar inom idrott, bad, friluftsliv och folkhälsa, i Sverige och Norden.

Träffpunkt Idrott, den självklara mötesplatsen för alla som arbetar inom idrott, bad, friluftsliv och folkhälsa, i Sverige och Norden.

Träffpunkt Idrott 2023 blir en efterlängtad mötesplats för att diskutera nya lärdomar och erfarenheter med avstamp i fakta och nya rön från den senaste forskningen.

Coronapandemin gav oanade konsekvenser i vårt samhälle och inte minst idrottsrörelsen påverkades direkt av restriktioner och dess konsekvenser. Idrottens stora betydelse i vårt samhälle blev än mer tydlig och krisen visade att när vi är tvungna att ställa in, så ställer vi upp, för att sedan tillsammans kunna ställa om. Branschens förmåga till dialog och samverkan har varit en framgångsfaktor och är det nu igen när vi står inför utmaningar kring energin.

Under tre dagar reder vi ut möjligheter, utmaningar och motstridiga erfarenheter – en del aktiviteter har minskat medan andra aktiviteter har ökat, frågor om trygghet och tillgänglighet har blivit än mer relevanta. Vi lyfter nya metoder och goda exempel kring jämlikhet och hållbarhet. 2023 sammanfaller Träffpunkt Idrott dessutom med 8 mars som är den internationella kvinnodagen, ett bra tillfälle för oss alla att ytterligare belysa vikten av lika förutsättningar oavsett kön.

En nyhet är att vi i högre grad än tidigare kommer att skapa olika och många möjligheter för er som deltar att föra dialog och lära av varandra! Vi skapar runda-bord-samtal och workshops för politiker och tjänstemän för att arbeta fram lösningar för ökad folkhälsa. Dessutom vill vi leva som vi lär och bjuder på fysisk aktivitet som en del av mötesplatsen för de som vill.

Varmt välkomna att tillsammans med oss dryfta vad vi nu kan göra annorlunda, och framförallt bättre, än tidigare för att bidra till ett hållbart läge för idrotten och samhället.


Träffpunkt Idrott, här träffar du Nordens ledande leverantörer, politiker, påverkare och innovatörer inom idrott, bad, anläggning, friluftsliv och folkhälsa. Här kan du ta chansen att själv ställa frågor till idrottens makthavare, hitta de mest kostnadseffektiva lösningarna och produkterna och kompetensutveckla dig själv och ditt team.

Träffpunkt Idrott, en opinionsbildande arena där samtliga aktörer och intressenter möts för att göra affärer, få inspiration och diskutera framtiden.


Träffpunkts Idrotts historia

Träffpunkt Idrott har rötter ända tillbaka till 60-talet då badmästarna i Badmästareförbundet anordnande en årlig konferens, BAD. På 1990-talet arrangerade Svenska Mässan IDA, idrottsanläggningar, samt en parkmässa. Sedan början av 2000-talet har BAD, IDA och parkmässan arrangerats på Svenska Mässan. 2012 gick mässorna samman till Träffpunkt Idrottsmiljö som 2014 blev Träffpunkt Idrott.