Röster om Träffpunkt Idrott

Läs vad några besökare och utställare tycker om Träffpunkt Idrott.

Läs vad några besökare och utställare tycker om Träffpunkt Idrott.

Så här tyckte några av besökarna:

Stefan Bergh, Generalsekreterare, Riksidrottsförbundet
För idrottens alla företrädare på olika nivåer är Träffpunkt Idrott en självklar mötesplats där vi samlas runt de frågor som vi delar med kommunen. En viktig plats där vi framöver kommer att engagera oss allt större i för att utveckla både mötesformer och vår gemensamma uppgift – att ge plats och utrymme för idrottens stora möjligheter i samhällsutvecklingen.

Carl Sandin – Idrottsutvecklare, Botkyrka Kommun
Detta är min 4:e gång på mässan ”Träffpunkt Idrott” och det är alltid lika spännande att ta del av nya innovationer på marknaden.  Föreläsningarna är det som lockar mest då jag alltid lämnar mässan med massa inspiration som jag kan ta med mig i mitt dagliga arbete.”

Erik Perez – Arena Skövde
Träffpunkt Idrott är perfekt för oss då det är mycket fokus på bad. I år har vi hittat en ny städmaskin som vi gärna hade velat ha i badhuset som vi hoppas på att kunna köpa. Det är ett bra sätt att få ta del av nya tekniker och få ett utbyte bland andra som är i branschen.

Fredrik Widerberg, Koordinator – Fastighetskontoret, Karlshamns kommun.
Träffpunkt Idrott är ett perfekt tillfälle att få ett personligt möte och ett ansikte på de leverantörer som man pratat med via mail eller på telefon. Det är även kul att få känna och klämma på produkter vilket gör det enklare när man väl är tillbaka på kontoret och kollar igenom katalogerna.

Per Wennerfors, Senior Advisor – ACP AB
För mig är Träffpunkt Idrott en självklarhet då jag arbetat inom ventilation och bad i många år. Det personliga mötet med leverantörer, arkitekter och andra inom branschen är det viktigast för mig. De kontakter som man knyter på mässgolvet är ovärderliga och det är svårt att hitta en bättre mässa som har allt detta samlat på ett och samma ställe.

Lotta Svensson, Fritidskonsulent, Ulricehamns Kommun
Jag och min kollega är här med vår chef för att titta på produkter till vår nya simskola. Vi brukar alltid åka till Träffpunkt Idrott eftersom det är nära och enkelt för oss att ta oss hit. Det är viktigt för oss att vara uppdaterade om vilka nya produkter som finns för att kunna förbättra och utveckla vår verksamhet och då känns Träffpunkt Idrott som det perfekta stället.

Eva Molnar, Samordnare på Sim & Sporthallen, Ulricehamns Kommun
Jag har varit här alla tre dagar för att få inspiration och knyta kontakter med nya leverantörer eftersom vi ska bygga om vår simhall. Kombinationen med att titta på produkter och få mer kunskap inom sitt område gör att man inte vill missa ett besök på Träffpunkt Idrott. Föreläsningarna som handlade om ekonomi, säkerhet i simhallen och hälsa i simhallen var väldigt givande för mig inför vår framtida ombyggnad.

Glenn Robarth, Patrick Zetterkvist, Mattias Kentää, Fritidsförvaltningen, Luleå Kommun
Vi brukar alltid åka till Träffpunkt Idrott eftersom nästan allt på mässan täcker de områden som vi arbetar med. De olika nyheterna inom branschen är det vi är mest spända på inför mässan både inom produkter och konferenspunkter. I år har vi pratat mycket med kollegor från andra kommuner så Träffpunkt Idrott är även en bra samlingsplats för oss att dela kunskap och lära av andra som jobbar inom samma bransch.

Jens Persson, Branko Pemac, Föreningsliv och anläggningar, Västerås stad
Vi åker främst till Träffpunkt Idrott för att gå på olika seminarium. I år var det väldigt intressant att ta del av nya siffror som gjorts inom forskningen och förstå att alla står inför samma problem kring hur man ska kunna bygga fler anläggningar för idrottsverksamma. Det bästa med Träffpunkt Idrott är att ”man vet vad man får” och alltid lämnar mässan med värdefulla kontakter, ett ”nytänk” som man kan ta med sig i sitt dagliga arbete och en övergripande bild av de nya produkterna som finns på marknaden.

Linda Shala, föreningsutvecklare, Håbo kommun
Detta var min första gång på Träffpunkt Idrott. Jag är här tillsammans med min chef och andra kollegor. Jag är relativt ny i min arbetsroll så detta är ett perfekt tillfälle för mig att ta del av intressanta seminarium och få en bättre inblick i branschen.

Jenny Axelsson, Fritidschef, Piteå kommun
Vi kommer till Träffpunkt Idrott för att hitta nya möjligheter och få nya idéer. Man får en helt unik chans att nätverka. Vi är en stor grupp som åkt tillsammans och då får man med sig flera olika erfarenheter och upplevelser.

Ulf Jernberg, Fritidssamordnare, Solna Stad
Jag har besökt Träffpunkt Idrott för att ta del av hela paketet, det har varit intressanta föreläsningar och jag har sett och pratat med många utställare. Att det i år kombinerades med FOMS ser jag som en mycket positiv sak.

Tommy Arnesson, Kalmar Kommun
Jag har tagit del av nyheter, föreläsningar och tekniska lösningar som är nya för mig. Jag har fått idéer om byggnation som jag kommer att ta med mig och vill se om jag kan använda mig av i mitt arbete.

Charlie Christiansen, Kalmar Kommun
De delar under mässan och föreläsningarna som handlat om miljö, energi och återvinning har jag uppskattat mest. Det var intressanta föreläsningar och gav mig en hel del tankar att fundera på.

Annika Strandhäll, idrottsminister
För mig var det första gången här på mässan och hoppas verkligen jag får möjlighet att komma tillbaka. Det är fantastiskt roligt att den här mötesplatsen finns. Jag har också förstått, när jag varit runt och talat med folk här de här dagarna, att man är extremt nöjd. För mig är frågan om jämställdhet inom idrotten särskilt viktig. Satsa på tjejerna, det lönar sig på många olika sätt!

Björn Eriksson, ordförande, Riksidrottsförbundet
Träffpunkt Idrott är en enorm firmafest där alla experter infunnit sig. Det är som att flyga som en humla över ängen och lukta på nektarn. Och det finns en vansinnigt massa nektar här. Kort sagt: mötesplatsen behövs och det är en fördel att den hålls vartannat år, så att lusten efter den hinner stiga.

Så här tyckte några av utställarna:

Anders Bohman, affärsområdeschef, Unisport
Årets mässa har haft en bra blandning av besökare och gett oss många affärsmöjligheter. Vi har nått våra målgrupper, beslutsfattare i kommuner och folk som jobbar hands-on, och haft flera givande samtal om både små och större investeringar, från konstgräsplaner och sporthallsinredningar till bollar.”

Martin Barkelid, säljare, Dextra
För oss har det varit en fantastisk mässa! Vi säljer glassmaskiner och italiensk mjukglass av högsta kvalitet till simhallarnas caféavdelningar. Innan mässan hade vi ett 83 kunder runt om i Sverige. Efter denna mässan lär vi ha dubbelt så många. Vi har fått in närmare 100 intresseanmälningar, främst från kommuner, som vi ha vår produkt. Vi är självklart supernöjda!

Håkan Gillberg, Svenska Badmästareförbundet
Vi hade en teknikdag som var väldigt bra, bl a seminariet om vår hälsa och luften i badhusen. Det pekade på problemet med kloraminer och trikloraminer, en klorgas som vi egentligen inte vill ha. Men slutsatsen är ändå att fördelarna uppväger nackdelarna. Att bada är bra!