Erik Melin Söderström

Master i klimatförändringar, Peak Innovation
tisdag

Hur säkrar vi skidspår när klimatet blir varmare