Fredrik Ahlstrand

Västra Götalands Idrottsförbund
måndag

Inledningsanförande: Maria Rooth och Cecilia Safaee

Så rör sig barn och ungdomar i Sverige

Exempel som gör skillnad

Från sliten idrottsplats till jämställd folkhälsopark

Barn och ungdomars idrottsvanor

Bidragssystem som ger mer för fler

Transforming schoolyards and schools into community activity areas