Jens Alm

Analytiker og ph.d.-stipendiat, Idrættens Analyseinstitut

Beskrivning

Jens Alm fil. dr. i idrottsvetenskap. Verksam vid Idrættens Analyseinstitut i Köpenhamn. Intresserar sig för idrottspolitik på både kommunal, nationell och internationell nivå. Har bland annat skrivit vetenskapliga artiklar och kapitel om good governance inom idrotten samt hur och varför idrottens arenakrav påverkar kommunal idrottspolitik

onsdag

Hög standard? Kommunal idrottspolitik och elitfotbollens standardiserande anläggningskrav