Karin Book

Doktor i kulturgeografi och lektor i idrottsvetenskap, Malmö Högskola

Beskrivning

Karin Book är doktor i kulturgeografi och lektor i idrottsvetenskap på Malmö universitet. Book forskar bland annat om hur vi kan planera våra städer för att främja fysisk aktivitet och idrott.

tisdag

Tänk utanför boxen – om betydelsen av idrottens gränszoner

Innovation in sports halls and community centers