Magnus Ferry

Fil. Dr Idrottsvetenskap (Ph.D. Sport Science)Universitetslektor, Umeå universitet

Beskrivning

Magnus Ferry, Fil. Dr Idrottsvetenskap, Lektor i Pedagogik, Umeå universitet
Magnus har i sin forskning bland annat fokuserat på barn och ungdomars idrottsvanor, vilka eleverna och lärarna är inom idrottsutbildningar, samt följderna av nya utbildningsystem inom idrotten.  

måndag

Barn och ungdomars idrottsvanor