Magnus Lindwall

Professor i psykologi med inriktning mot hälsopsykologi, Göteborgs universitet
onsdag

Motivation och drivkrafter i centrum