Ragnar Granstrand

Verksamhetsutvecklare-inkludering, Skellefteå
onsdag

Kapacitetsstärkande inkluderingssatsningar genom delaktighet - Skellefteå Kommun

Alla får vara med - goda exempel från integrationsarbete inom idrotten