Stephan Hammar

Sundstabadet
tisdag

Verksamhet i en anläggning