Thomas Björn

Idrottens Affärer
måndag

Intervju med Maria Rooth och Cecilia Safaee

Intervju med Johan Gadd

Intervju med Stefan Bergh

tisdag

Intervju med Ida Legnemark och Jan Ryrlén

Intervju med Jenny Modin och Jonas Eriksson

onsdag

Intervju med Annika Strandhäll och Björn Eriksson.

Intervju med David Lega