Urban Johnson

Professor i psykologi med inriktning idrottspsykologi

Beskrivning

Urban Johnson är född 1961 i Lund. Efter idrottspedagogiskt program på Högskolan i Halmstad och några år som elittränare i handboll, följde forskarutbildning i psykologi vid Lunds universitet där han också avlade doktorsexamen 1992.
Åren 2003—2007 var Urban Johnson generalsekreterare i europeiska idrottspsykologiförbundet.
Urban Johnson blev docent 2007 och professor 2011.

måndag

Framtidens utegym finns i Halmstad