Aktivt liv kräver ett tillgängligt samhälle

  • onsdag / 07 mars / 2018
  • 15:00-15:45
  • Lokal A4

Beskrivning

För att kunna vara fysiskt aktiv, krävs det tillgänglighet inom flera områden i samhället. Det kan handla om allt ifrån transporter, fysiskt anpassade miljöer men även ett bra bemötande. Vid seminariet kommer Parasport Sverige att presentera rykande färska resultat från en pågående förstudie angående de faktiska hinder som målgruppen har identifierat. Projektet är finansierat av Vinnova inom ramen för ett regeringsuppdrag inom Tillgänglighetsdesign.

Medverkande
Åsa L Norlin Svenska Parasportförbundet
Thomas Wilhelm CEO Wilhelm & Partners AB
Arrangör
FOMS, Svenska Parasportförbundet

Konferensbiljett

Entré till mässan ingår Ladda ner hela programmet som pdf