Att genomföra projekt

  • tisdag / 06 mars / 2018
  • 15:45-16:45
  • Lokal A4

Beskrivning

Teori och praktik för att förverkliga ett komplext projekt. Hur kan man ta sig fram genom de olika teorier som gäller och samtidigt säkra ekonomi och kvalité.

Pär Svensson (PP Arkitekter)
Byggprojekts genomförande genom historien och dagens utmaningar. Den teoretiska modellen, med hur utbildas dagens arkitekter och ingenjörer för att kunna genomföra komplexa projekt. Är modellerna ett sätt att fånga ekonomi och kvalité eller borde vi göra på annat vis?

Jonas Wångsell (NCC)
En anpassning av projektgenomförande genom samverkan/partnering mellan byggare och beställare. Möjligheter och utmaningar med denna form för projektgenomförande. Hur kan projektformen utvecklas vidare i framtiden.

Mats Dahlberg (Kiruna Kommun)
EPCM-projekt. Orsak till att återgå till en projektform som både ökar och minskar möjligheten för direkt påverkan. Öppnande av LOU i det lokala perspektivet, med bibehållen kvalité.

Patrik Samuelsson (Umeå Kommun)
Att ta vid en produkt som andra skapat är en utmaning. Vad är viktigt att beakta för att nå visionerna vid en färdig produkt. Hur får men ett gemensamt engagemang i badets alla frågor?

Konferensbiljett

Entré till mässan ingår Ladda ner hela programmet som pdf