Barn och ungdomars idrottsvanor

  • måndag / 05 mars / 2018
  • 15:00-15:30
  • Lokal A5

Beskrivning

Vi får ta del av färska resultat från forskningsprojektet Barn och ungdomars fritidsvanor där man via verktyget ApN (Aktivitetskort på Nätet) har rapporterat in träningsvanor under två års tid, 2012-2014, i fyra olika kommuner. Vilka har vanorna varit och hur har de utvecklats?

Medverkande
Fredrik Ahlstrand Västra Götalands Idrottsförbund
Magnus Ferry Fil. Dr Idrottsvetenskap (Ph.D. Sport Science)Universitetslektor Umeå universitet
Arrangör
Centrum för idrottsforskning

Konferensbiljett

Entré till mässan ingår Ladda ner hela programmet som pdf