Bidragssystem som ger mer för fler

  • måndag / 05 mars / 2018
  • 15:45-16:15
  • Lokal A5

Beskrivning

Samhället förändras och med det även medborgarnas metoder att organisera sig. I sin tur kräver det nya former av bidrag och sätt att söka dem. Lunds kommun arbetar aktivt med att stötta ungas egna sätt att organisera sig. På så vis når bidragsformerna grupper som annars kanske inte genomfört ett projekt eller gått med i en traditionell förening. Lyssna till representanter från Lunds kommun.
Arrangör: Sveriges Fritids och Kulturchefsförening

Medverkande
Fredrik Ahlstrand Västra Götalands Idrottsförbund
Urban Olsson Förvaltningsdirektör på kultur- och fritidsförvaltningen Lunds kommun
Anna Sigurgeirsdottir Verksamhetsutvecklare Lunds kommun
Arrangör
Sveriges Fritids och Kulturchefsförening

Konferensbiljett

Entré till mässan ingår Ladda ner hela programmet som pdf