Det räcker inte att bara säga "välkommen”

  • tisdag / 06 mars / 2018
  • 09:35-10:15
  • Lokal A5

Beskrivning

Blir befolkningen mer fysiskt aktiv om man bygger fler idrottsanläggningar? Inte nödvändigtvis. Internationell forskning visar att människor visserligen idrottar men oftast inte inom ramen för traditionella idrottsanläggningar finansierade av det offentliga samhället. Det i sin tur kan bero att anläggningen känns exkluderande. Alla känner sig inte hemma på en anläggning speciellt byggd för idrott. Lyssna på Jan Ove Tangen från Høgskolen i Sørøst-N orge om möten inom idrott och anläggningar. Samt hör hur man arbetar i kommunerna med dessa utmaningar. Delar av seminariet hålls på norska.

Medverkande
Lena Arvidsson Ledamot Riksidrottsförbundets styrelse
Marina Högland Idrottsdirektör Stockholms stad
Jan-Ove Tangen Professor i idrettssosiologi ved Høgskolen i Sørøst-Norge
Helén Wiklund Wårell Fritidschef Luleå Kommun/Ordförande Sveriges Fritids och Kulturchefsförening Skellefteå
Nils-Olof Zethrin Expert Idrott och Fritid Sveriges Kommuner och Landsting

Konferensbiljett

Entré till mässan ingår Ladda ner hela programmet som pdf