Digital lösning för boknings och bidragshantering

  • tisdag / 06 mars / 2018
  • 13:15-13:30
  • Lokal Öppna scenen

Beskrivning

200 kommuner upphandlar tillsammans en boknings och bidragslösning för kultur och fritidsverksamheten med hjälp av konkurrenspräglad dialog. Lösningen ger förutsättningar för enklare, öppnare och effektivare processer för privatpersoner, föreningar och kommuner.

Medverkande
Daniel Antonsson Expert Digitalisering Sveriges Kommuner och Landsting

Konferensbiljett

Entré till mässan ingår Ladda ner hela programmet som pdf