Ekonomi för bad

  • tisdag / 06 mars / 2018
  • 10:00-11:00
  • Lokal A4

Beskrivning

Ekonomi har olika betydelse för olika aktörer. Här försöker vi ge ekonomiska tankar ur både det stora som lilla perspektivet.

Torbjörn Bergvall (Munktellbadet)
Konsekvenser och kostnader för mobila läktare. Att inte bygga från start kan ge stora konsekvenser för alla inblandade parter.

Håkan Thörnström (Thörnströms Kök)
Vilken ekonomi är möjlig med servering på ett bad. Vilka paralleller kan man dra till traditionell lunchservering. Trender inom mat och dryck. Hur kan denna del öka kvalitén för helhetsupplevelsen.

Pär Svensson (PP Arkitekter)
Hur sanningsenliga är vi när vi presenterar badens kostnader. Är driftnetto rätt benämning för badtjänster?

Medverkande
Torbjörn Bergvall Munktellbadet
Håkan Thörnström Thörnströms Kök
Mille Örnmark SBB / WeeGroup

Konferensbiljett

Entré till mässan ingår Ladda ner hela programmet som pdf