Ensam, svag och kostsam – framtidens pensionär?

  • måndag / 05 mars / 2018
  • 15:15-16:00
  • Lokal A4

Beskrivning

År 2050 förväntas var fjärde medborgare i Sverige vara över 65 år. Det kommer ställa höga krav på den svenska välfärden. Forskningen visar att det finns stora samhällsvinster med att fler pensionärer motionerar och är fysiskt aktiva. Hur kan idrotten och det offentliga samverka för att få fler äldre att röra mer på sig?

Medverkande
Frida Bergström Hälsopedagog och biträdande verksamhetschef Solna Stad
Charlotte Karlsson Idrottskonsulent Skåneidrotten
Kristiina Pekkola Ordförande Svenska Judoförbundet
Tina Sahlén Intressepolitisk handläggare Riksidrottsförbundet
Arrangör
Riksidrottsförbundet

Konferensbiljett

Entré till mässan ingår Ladda ner hela programmet som pdf