Ett idrottspolitiskt samtal utifrån kommunala perspektiv.

  • onsdag / 07 mars / 2018
  • 13:30-14:00
  • Lokal A5

Beskrivning

Kommuner, landsting och regioner har ett grundläggande intresse av att förutsättningarna för idrott och fysiska aktiviteter utvecklas, oavsett om aktiviteterna utövas i föreningar, i skolan eller på egen hand. Hur når vi till att idrotts- och fritidsverksamheter erbjuder anläggningar utifrån lokala behov, med lika tillgång för flickor, pojkar, kvinnor och män.

Medverkande
Marie-Louise Rönnmark Ordförander Beredningen För Kultur Och Fritidsfrågor
Nils-Olof Zethrin Expert Idrott och Fritid Sveriges Kommuner och Landsting
Arrangör
Sveriges Kommuner och Landsting

Konferensbiljett

Entré till mässan ingår Ladda ner hela programmet som pdf