Exempel som gör skillnad

  • måndag / 05 mars / 2018
  • 12:30-13:00
  • Lokal A5

Beskrivning

Samarbete mot övervikt
Kungsbacka kommun driver tillsammans med Region Halland verksamhet för barn med övervikt och fetma i åldrarna 9-18 år. Samarbetet, som är unikt i sitt slag, syftar till att skapa en bättre upplevd och faktisk hälsa genom livsstilsförändringar. Allt görs med hänsyn till barnets hela livssituation. Lyssna till Anne Börjesson från Kungsbacka kommun och Lovisa Sjögren från Region Halland. NHC@TräffpunktIdrott
Peppad till aktivitet
Telia vill med teknikens hjälp inspirera och peppa barn till mer rörelse i vardagen. Därför har man, tillsammans med barn i åldrarna 9-12 år, utvecklat en app där barnen dagligen får utmana sig själva till vardagsmotion och rörelse. Telia har samtidigt lanserat en sajt med fakta och stöd för föräldrar, kopplat till barn och skärmtid. Kom och lyssna till Lars Axelsson från Telia.
Rektor Emil Beckman på Rydsbergsskolan i Lerum berättar om hur de arbetar hälsofrämjande med pulshöjande aktiviteter för alla elever i syfte att alla elever ska nå sin fulla potential.
Sedan våren 2015 arbetar Rydsbergsskolan med Puls för lärande där eleverna utöver två dagars idrott & hälsa också får 20 minuters pulshöjande aktivitet på morgonen två gånger i veckan. Man har sett att eleverna har både bättre närvaro och meritvärde än tidigare årgångar.

Medverkande
Fredrik Ahlstrand Västra Götalands Idrottsförbund
Lars Axelsson CMO Head of Marketing Sweden Telia Sverige
Emil Beckman Rydsbergsskolan
Anne Börjesson Utvecklare på folkhälsoenheten i Kungsbacka Kommun Kungsbacka kommun
Lovisa Sjögren ST läkare och PhD Region Hallands Barn och ungdomsklinik Kungsbacka kommun

Konferensbiljett

Entré till mässan ingår Ladda ner hela programmet som pdf