Från sliten idrottsplats till jämställd folkhälsopark

  • måndag / 05 mars / 2018
  • 14:00-14:45
  • Lokal A5

Beskrivning

Från att ha varit en sliten idrottsplats i ett socioekonomiskt utsatt område är det nu en trygg mötesplats med massor av nya aktiviteter, för alla. Hur gick det till i Botkyrka? Efter ett antal medborgardialoger,
samverkan med idrottsföreningarna och så kallad gender budgeting (där man analyserar hur offentliga
resurser används ur ett jämställdhetsperspektiv) började man omvandla en traditionell idrottsanläggning till en arena dit fler hittade för att träffas och träna.
Arrangör: Sveriges Kommuner och Landsting, Sveriges Fritids och Kulturchefsförening.

Medverkande
Fredrik Ahlstrand Västra Götalands Idrottsförbund
Birgitta Andersson Jämställdhetsexpert Sveriges Kommuner och Landsting
Linus Söderling Idrotts och anläggningschef Botkyrka kommun
Nils-Olof Zethrin Expert Idrott och Fritid Sveriges Kommuner och Landsting
Arrangör
Sveriges Kommuner och Landsting, Sveriges Fritids och Kulturchefsförening

Konferensbiljett

Entré till mässan ingår Ladda ner hela programmet som pdf