Gränslös idrott i Stockholm

  • tisdag / 06 mars / 2018
  • 15:15-15:45
  • Lokal A5

Beskrivning

Varje år avsätter Stockholms läns kommuner stora resurser för fritidsaktiviteter för barn och unga. De flesta deltar i aktiviteter i sina hemkommuner. Men en färsk studie visar att nästan en tredjedel av alla unga i länet frekvent reser över kommungränserna, ibland till olika fritidsaktiviteter. Seminariet visar på en ny modell för att underlätta rörlighet, idrottssamverkan över gränserna och vad idrottssamverkan över kommungränserna kan betyda, till exempel för anläggningsbyggandet. Dessutom deltar samtalsledaren Caroline Eriksson för att berätta om ett spännande samtalsprojekt riktat till unga som är en viktig del av projektet. NHC@Träffpunktidrott

Moderator
Medverkande
Cinnika Beiming Distriktsidrottschef Riksidrottsförbundet
Caroline Eriksson Stockholm County Council Transport Administration
Torbjörn Neiman Utvecklingschef Stockholm County Council Transport Administration
Roger Vintemar Verksamhetschef Botkyrka kommun

Konferensbiljett

Entré till mässan ingår Ladda ner hela programmet som pdf