Gymmet är för hälsan - det var egentligen roligare att spela fotboll

  • tisdag / 06 mars / 2018
  • 12:30-13:00
  • Lokal A5

Beskrivning

Undersökningar visar att många ungdomar slutar idrotta i en förening i tonåren. När de tillfrågas om varför de slutar, svarar många att de tappat intresset. Men tappar ungdomar intresset för all rörelseaktivitet, eller fortsätter de att röra sig på andra sätt? Under seminariet berättar professor Susanna Hedenborg om en studie där ungdomar själva fått resonera om vad som ger mening i den fysiska aktivitet de valt. Till exempel väljer många det privata gymmet framför föreningsidrott. Vad kan exempelvis det betyda för framtiden?

Medverkande
Susanna Hedenborg Professor i idrottsvetenskap och docent i ekonomisk historia Malmö Högskola
Arrangör
Centrum för idrottsforskning

Konferensbiljett

Entré till mässan ingår Ladda ner hela programmet som pdf