Idrottsrörelsen som en del av lösningen på samhällets utmaningar?

  • onsdag / 07 mars / 2018
  • 12:45-13:15
  • Lokal A5

Beskrivning

Idrotten verkar i dag inom en rad olika områden, allt från integration och folkhälsa till arbetsmarknadsfrågor. På det sättet blir idrotten en viktig pusselbit när man vill lösa de stora samhällsutmaningarna. Men vilka förutsättningar behöver idrotten för att kunna hjälpa till med sin fulla potential? Möt representanter för distriktsidrottsförbund och kommuner.

Medverkande
Björn Eriksson Ordförande Riksidrottsförbundet
Filip Reinhag 1:e vice ordförande Regionstyrslen Gotland
Bo Ronsten Distriktidrottschef SISU Idrottsutbildarna Gotland
Tina Sahlén Intressepolitisk handläggare Riksidrottsförbundet
Charlotta Stenhem Distriktsidrottschef Örebro läns Idrottsförbund
Arrangör
Riksidrottsförbundet

Konferensbiljett

Entré till mässan ingår Ladda ner hela programmet som pdf