Kanske Sveriges energisnålaste anläggning?

  • tisdag / 06 mars / 2018
  • 11:30-12:00
  • Lokal A3

Beskrivning

Knivsta kommun är en av Sveriges snabbast växande kommuner. År 2025 kan dagens befolkning på cirka 17 000 ha ökat till uppemot 25 000. I kommunens vision för framtidens Knivsta sätts fokus på bland annat ett aktivt föreningsliv, fritid, kultur, folkhälsa, boendemiljö, energi- och miljöfrågor. Som ett viktigt led i att förverkliga visionen bygger nu kommunen ett nytt Centrum för idrott och kultur (CIK). Den cirka 15 000 kvm stora byggnaden kommer bland annat att rymma en ishall, kampsportslokal, sporthallar, scenkonstlokal mm. CIK är kommunens hittills största byggprojekt och kommer att stå centralt, nära bussar och tåg. CIK kommer att tas i drift i etapper under åren 2019 och 2020. Detta byggprojekt ligger i framkant när det gäller energibesparing då det byggs med passivhusteknik och huvudsakligen i trä. Det innebär att byggnaden ger minimal koldioxidpåverkan.

Moderator
Medverkande
Dan Johansson Arkitekt SAR/MSA Norconsult
Tomas Lindgren Projektchef Knivsta Kommun

Konferensbiljett

Entré till mässan ingår Ladda ner hela programmet som pdf