Kapacitetsstärkande inkluderingssatsningar genom delaktighet - Skellefteå Kommun

  • onsdag / 07 mars / 2018
  • 11:15-11:30
  • Lokal Öppna scenen

Beskrivning

Genom att tillvarata ledarförmågor i målgrupper möjliggörs långsiktigt hållbara satsningar. Unga Rörelseledare med språkkunskaper leder simskolor, cykelskolor
och skidskolor för en meningsfull fritid.

Medverkande
Ragnar Granstrand Verksamhetsutvecklare-inkludering Skellefteå
Samuel Rönnblom Verksamhetsutvecklare-inkludering Skellefteå

Konferensbiljett

Entré till mässan ingår Ladda ner hela programmet som pdf