Konstgräs - miljö

  • onsdag / 07 mars / 2018
  • 11:45-12:00
  • Lokal Öppna scenen

Beskrivning

Pernilla Holgersson, Hifab, koordinator för Beställargruppen konstgräs. Naturvårdsverkets finansierar beställargruppens organisering och att driva nätverksarbetet inom den, samt finansiering för olika typer av förstudier, utredningar och tester, i syfte att öka kunskapen om konstgräsplanernas miljöpåverkan och hur den kan minimeras.

Konferensbiljett

Entré till mässan ingår Ladda ner hela programmet som pdf