Motivation och drivkrafter i centrum

  • onsdag / 07 mars / 2018
  • 13:30-14:15
  • Lokal A4

Beskrivning

Motivation är centralt för all typ av beteende, även för fysisk aktivitet. Att skapa hållbara källor till drivkrafter så att man inte hoppar av är en utmaning för alla som jobbar med barn och ungas aktivitetsvanor. Hur ser de motiverande miljöerna ut och, omvänt, hur ser de ut som är direkt hämmande för motivationen?

Medverkande
Magnus Lindwall Professor i psykologi med inriktning mot hälsopsykologi Göteborgs universitet
Arrangör
FOMS, Svenska Parasportförbundet

Konferensbiljett

Entré till mässan ingår Ladda ner hela programmet som pdf