Nattfotbollen- civilsamhällets och idrottens roll som ett medel för social integration

  • onsdag / 07 mars / 2018
  • 14:15-14:45
  • Lokal A3

Beskrivning

Magnus Dahlstedt och David Ekholm berättar om pågående studie av kvälls- och nattfotboll arrangerad på kvällstid under helger. Aktiviteterna riktar sig mot barn och unga och syftar till integration och att skapa meningsfull fritidssysselsättning, som ett svar på flera sociala utmaningar i utsatta förortsområden. Syftet med studien är att undersöka dels hur aktiviteterna genomförs i samarbete mellan olika aktörer i samhället och dels hur verksamheternas innehåll och upplägg återspeglar ett nytt sätt att bedriva socialt arbete.

Medverkande
Magnus Dahlstedt Professor socialt arbete Linköpings universitet
David Ekholm Postdoktor på Centrum för kommunstrategiska studier Linköpings universitet
Arrangör
Centrum för idrottsforskning

Konferensbiljett

Entré till mässan ingår Ladda ner hela programmet som pdf