Nyanlända utbildas till simlärare

  • måndag / 05 mars / 2018
  • 11:15-12:00
  • Lokal A3

Beskrivning

I Sverige finns ett stort behov av att skapa möjligheter för nyanlända att lära sig simma och ta till sig vattenkunskap. Svenska Livräddningssällskapet har med stöd från Allmänna Arvsfonden startat ett treårsprojekt där man dels utbildar ett antal simlärare och dels lär upp så kallade supporterpersoner i vattenkunskap. De ska i sin tur sedan informera nyanlända familjer i landet om just vattenkunskap. Hör projektledaren berätta om projektets gång.

Medverkande
Camilla Hansen projektledare Svenska Livräddningssällskapet
Spår
Badspåret
Tema
Badspåret
Arrangör
Svenska Badmästareförbundet

Konferensbiljett

Entré till mässan ingår Ladda ner hela programmet som pdf