Om miljöaspekten i anläggningen av konstgräs

  • tisdag / 06 mars / 2018
  • 16:00-16:45
  • Lokal A3

Beskrivning

Konstgräsplaner blir allt populärare, men bidrar till miljöfarlig mikroplastspridning. Kommunerna äger och driver majoriteten av anläggningarna med konstgräs. Många står nu i begrepp att bygga nytt men frågar sig hur miljöaspekterna ska hanteras. I samtalet får ni möta kommunföreträdare från idrotts-, fritids och
miljöförvaltningar, beställargrupper, upphandlingsstrateger och Svenska Fotbollförbundet.

Medverkande
Ingvar Björkman ledamot i Svenska Fotbollförbundets Anläggningskommitté.
Andrea Hjärne-Dalhammar Stadsjurist Malmö Stad
Karin Peedu Upphandlingsexpert Sveriges Kommuner och Landsting
Nils-Olof Zethrin Expert Idrott och Fritid Sveriges Kommuner och Landsting
Arrangör
Sveriges Kommuner och Landsting

Konferensbiljett

Entré till mässan ingår Ladda ner hela programmet som pdf