Rapport om Transpersoners levnadsvillkor

  • onsdag / 07 mars / 2018
  • 10:45-11:30
  • Lokal A4

Beskrivning

Hur kan vi säkerställa att alla som vill kan ta del av de möjligheter till idrott och rekreation som erbjuds? Vilka åtgärder kan behöva vidtas för att göra idrottsanläggningar tillgängliga för alla oavsett kön, könsidentitet och könsuttryck? Ulrika Westerlund, regeringens särskilda utredare under 2017 om transpersoners levnadsvillkor redogör för några av utredningens resultat."

Medverkande
Ulrika Westerlund tidigare särskild utredare

Konferensbiljett

Entré till mässan ingår Ladda ner hela programmet som pdf