Resurser, representation och riktig makt

  • onsdag / 07 mars / 2018
  • 12:15-12:40
  • Lokal A4

Beskrivning

På den nya sajten Idrottsstatistik.se finns siffror som visar hur statens stöd till idrotten fördelas till tjejer respektive killar och vilka aktörer som har störst makt och inflytande inom Idrottssverige. Det är en större andel av idrottsrörelsens stöd till barn- och ungdomsidrotten som går till killar än till tjejer. Detta tillsammans med fler intressanta analyser presenteras av Johan Norberg och Johan Faskunger från Centrum för idrottsforskning. Idrottsstatistik.se lanseras på Träffpunkt Idrott.

Medverkande
Johan Faskunger Centrum för idrottsforskning
Johan R Norberg Centrum för idrottsforskning

Konferensbiljett

Entré till mässan ingår Ladda ner hela programmet som pdf