Så rör sig barn och ungdomar i Sverige

  • måndag / 05 mars / 2018
  • 11:35-12:15
  • Lokal A5

Beskrivning

Den första nationella studien om barn och ungdomars fysiska aktivitet och stillasittande är klar och vi får ta del av resultaten. Hur många av våra unga når rekommendationerna om fysisk aktivitet? Finns det skillnader mellan kön, ålder och socioekonomiska grupper? Studien har med objektiva mätmetoder undersökt 3 500 barn och ungdomar. NHC@TräffpunktIdrott

Medverkande
Fredrik Ahlstrand Västra Götalands Idrottsförbund
Gisela Nyberg Med. Dr Karolinska Institutet
Arrangör
Centrum för idrottsforskning

Konferensbiljett

Entré till mässan ingår Ladda ner hela programmet som pdf