Samhällsvinster med att förebygga ohälsa bland personer med funktionsnedsättning

  • måndag / 05 mars / 2018
  • 16:15-16:45
  • Lokal A4

Beskrivning

Många personer med funktionsnedsättning är i dag stillasittande, trots att de goda effekterna av fysisk aktivitet är erkänt stora. Vilka vinster kan kommunerna skapa, t.ex. i form av vård och personlig assistans, för både individen och samhället om stillasittandet bryts? Och på vilket sätt kan idrottsrörelsen bidra i arbetet?

Medverkande
Helena Brobeck Handigolf Svenska Golfförbundet
Mattias Hjelmberg Intressepolitisk handläggare Riksidrottsförbundet
Åsa L Norlin Svenska Parasportförbundet
Peter Mattsson Idrottschef Riksidrottsförbundet
Anna Reilly Ridskolerådgivare Svenska Ridsportförbundet
Arrangör
Svenska Parasportförbundet/Riksidrottsförbundet

Konferensbiljett

Entré till mässan ingår Ladda ner hela programmet som pdf