Svenska Badmästareförbundet - Årsmöte

  • måndag / 05 mars / 2018
  • 16:30-17:00
  • Lokal F2

Beskrivning

Under årsmötet presenteras verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning för 2017, revisionsrapport för samma period, verksamhetsplan och budget för 2018 samt val av styrelseledamöter, revisorer och valberedning för kommande mandatperiod. Motioner från medlemmar och styrelse kommer att avhandlas. Årsmöteshandlingar lämnas ut till årsmötesdeltagare efter medlemskontroll vid inpassering till årsmöteslokalen. Glöm inte att betala din medlemsavgift. Röstberättigade är betalande medlemmar och hedersmedlemmar som är registrerade under 2018.

Tema
Badspåret
Arrangör
Svenska Badmästareförbundet

Konferensbiljett

Entré till mässan ingår Ladda ner hela programmet som pdf