Tänk utanför boxen – om betydelsen av idrottens gränszoner

  • tisdag / 06 mars / 2018
  • 13:15-13:45
  • Lokal A5

Beskrivning

Idrottens ytor och anläggningar är ofta väl avgränsade och planerade. Gränsdragningen kan ibland uppfattas som exkluderande. Hur kan ytorna bli mer inkluderande? Och hur kan vi utveckla gränszonerna och skapa nya kombinationer av aktiviteter? Hur viktigt är omklädningsrummets utformning? Måste en fotbollsplan vara platt?

Medverkande
Karin Book Doktor i kulturgeografi och lektor i idrottsvetenskap Malmö Högskola

Konferensbiljett

Entré till mässan ingår Ladda ner hela programmet som pdf