Vår hälsa och luften i badhusen

  • tisdag / 06 mars / 2018
  • 15:45-16:30
  • Lokal F2

Beskrivning

Kloraminer är ämnen som förekommer i luften i badhus. Under föreläsningen får vi information om koncentrationer av kloraminer i arbetsmiljön, och vilka tekniska eller andra faktorer som påverkar lufthalten. Föreläsarna tar även upp vad forskningen känner till om kort- och långsiktiga hälsoeffekter bland badhuspersonal som arbetar i miljöer där det förekommer kloraminer i inomhusluften.

Medverkande
Kåre Eriksson docent Umeå universitet
Gunilla Wastensson överläkare med.dr. Arbets- och miljömedicin Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Tema
Badspåret
Arrangör
Svenska Badmästareförbundet

Konferensbiljett

Entré till mässan ingår Ladda ner hela programmet som pdf