”Vi måste hitta nya sätt att organisera oss…”: Om idrottens integrationsmöjligheter.

  • onsdag / 07 mars / 2018
  • 13:30-14:00
  • Lokal A3

Beskrivning

Idrott är en populär kroppslig och global företeelse, med internationella regelverk och därigenom hög igenkänningsfaktor. Det finns därför en internationell politisk vilja att se idrott som arena för integration. Men idrottskulturer är också nationella och lokala, en spegling av det samhälle där den finns. Därför är det viktigt att problematisera vilka möjligheter och utmaningar vilken roll idrott kan spela i processen att ta emot och integrera nyanlända i det svenska samhället. NHC @Träffpunktidrott

Moderator
Medverkande
Krister Hertting Docent i pedagogik Högskolan i Halmstad
Arrangör
Centrum för idrottsforskning

Konferensbiljett

Entré till mässan ingår Ladda ner hela programmet som pdf