Viktig information gällande Träffpunkt Idrott

Uppdaterad: 13 mars
Granskad: 3 april

Gällande Träffpunkt Idrott den 17–19 mars 2020 och regeringens beslut om förbud mot allmänna sammankomster och offentliga tillställningar.

Sedan den 12 mars 2020 gäller att allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 500 deltagare inte får hållas i Sverige. Regeringen tog den 27 mars beslut, på rekommendation av Folkhälsomyndigheten, att ytterligare begränsa allmänna sammankomster och offentliga tillställningar från och med söndag den 29 mars. Beslutet, som gäller tills vidare, innebär att den tillåtna gränsen för antalet deltagare sänks från 500 till 50 personer. Beslutet gäller tills vidare och kommer att omprövas kontinuerligt och inte gälla längre än nödvändigt.Beslutet gäller tills vidare och kommer att omprövas kontinuerligt och inte gälla längre än nödvändigt.

Även om förbudet inte har tidsbestämts kan vi idag konstatera att beslutet kommer att medföra hinder för genomförandet av Träffpunkt Idrott den 17–19 mars.

Vi har nu lyckats skapa en möjlighet att arrangera Träffpunkt Idrott på Svenska Mässan den 31 augusti – 2 september!

Vi har en komplex situation med många inblandade som påverkas och vi får många frågor kring konsekvenser och åtgärder. Vi ber er följa den information som uppdateras löpande på vår hemsida.

Tack för er förståelse i denna situation.