Hur kan idrotten vara en kraft för nyanlända?

Hur kan idrotten arbeta med integration och samverka med kommunerna i vår akuta flyktingsituation? Idrottens kraft är enorm och kan bidra på en rad olika sätt för nyanlända.
Genom sitt universella språk kan idrotten, förutom fysisk träning, ge glädje och social samhörighet, träning i svenska och förståelse för det svenska samhället.

På Träffpunkt Idrott den 16 mars kommer dessa aktuella frågeställningar att stå i fokus. Dagen inleds med anförande av Gabriel Wikström idrottsminister, Björn Eriksson, ordförande Riksidrottsförbundet och Marie-Louise Rönnmark ordförande Beredning för kultur och fritidsfrågor SKL.

Därpå följer en idrottspolitisk debatt med företrädare från riksdag och kommun samt sektorns organisationer. Jämlik hälsa, demokratiarbete i föreningslivet, hur idrotten kan arbeta med integration och inspel från två specialidrottsförbund i seminarier och diskussioner. Och ett avslutande seminarium med fullt fokus på hur idrotten och kommunerna kan samverka i vår akuta flyktingsituation. Med diskussion och exempel från olika håll i Sverige – från olika idrotter. Att ta med hem till sin egen vardag.

Pressackreditering görs här >>>

Öppettider Träffpunkt Idrott

Tisdag-onsdag 15-16 mars kl 9-17. Torsdag 17 mars kl 9-16

Träffpunkt Idrott, den 15-17 mars, är Norden största mötesplats för alla som är engagerade inom idrott, bad, fritid och folkhälsa. Medan de smartaste lösningarna presenteras på mässgolvet, diskuteras idrottens framtid i spännande konferensspår – och besökare och delegater inbjuds att delta i debatten.

> LÄS MER OM TRÄFFPUNKT IDROTT

För frågor kontakta:

Monika Ölund, affärsansvarig Träffpunkt Idrott, tfn 031-708 80 82,
e-post: monika.olund@svenskamassan.se