Kontakta oss

Välkommen att kontakta oss om du har några frågor kring Träffpunkt Idrott.

Välkommen att kontakta oss om du har några frågor kring Träffpunkt Idrott.

Monika Ölund, affärsansvarig
E-post: monika.olund@svenskamassan.se
Tel: 031-708 80 82

Eva Bursell, säljare
E-post: eva.bursell@svenskamassan.se
Tel: 031- 708 82 06

Maria Swahn, projektkoordinator
E-post: maria.swahn@svenskamassan.se
Tel: 031 – 708 80 52

Helga Magnusson, projektledare
E-post: helga.magnusson@svenskamassan.se
Tel: 031-708 82 29

Sofia Gallagher, marknadsansvarig
E-post: sofia.gallagher@svenskamassan.se
Tel: 031 – 708 80 84

Team Träffpunkt Idrott
Team Träffpunkt Idrott: Sofia Gallagher, Eva Bursell, Monika Ölund, Maria Swahn, Marie Hultman och Helga Magnusson.

International Sales

Norge, Baltikum, Polen och Island
Kjell Dehli
Scanexpo
Lilleströmveien 994
N-1912 Enebakk, Norway
Tel: +47 64 92 71 09
E-post: kjell@scanexpo.com

Danmark
Rud Jacobsson
Korf & Co
Bredgade 63
DK 1260 København K, Denmark
Tel: +45 70 20 20 06
E-post: rud@korf.dk