Kontakta oss

Välkommen att kontakta oss om du har några frågor kring Träffpunkt Idrott.

Välkommen att kontakta oss om du har några frågor kring Träffpunkt Idrott.

Maria Wimnell
Affärsansvarig
maria.wimnell@svenskamassan.se
Tel: +46 31 750 89 01

Gunilla Selse
Försäljningsansvarig
gunilla.selse@svenskamassan.se
Tel: +46 31 708 80 01


Jenny Olsson, projektkoordinator
E-post: jenny.olsson@svenskamassan.se 
Tel: 031-708 83 41


Simon Berg
Monterservice/After Sales
Simon.berg@svenskamassan.se
Tel: +46 31 708 81 77
Kontakta Simon om du är utställare på Kunskap & Framtid och har frågor om monterinredning.

Administration och fakturering – konferens
För eventuella frågor kring konferensen när det gäller administration och fakturering, kontakta Sweden Meetx AB på tpi@meetx.se eller 031-7088690.

 

International Sales

Norge, Baltikum, Polen och Island
Kjell Dehli
Scanexpo
Lilleströmveien 994
N-1912 Enebakk, Norway
Tel: +47 64 92 71 09
E-post: kjell@scanexpo.com

Danmark
Rud Jacobsson
Korf & Co
Bredgade 63
DK 1260 København K, Denmark
Tel: +45 70 20 20 06
E-post: rud@korf.dk