Konferensprogram

Programmet för Träffpunkt Idrott 2022 släpps under hösten 2021. Håll utkik!

Programmet för Träffpunkt Idrott 2022 släpps under hösten 2021. Håll utkik!

Konferensprogram 2022
Programmet består av tre olika teman (samma teman som för det tänkta programmet 2020) som genomsyrar respektive dag:

  • AKTIVITET, 22 mars – Fokus på att främja fysisk aktivitet och därmed förbättra folkhälsan.
  • ANLÄGGNING/PLATS, 23 mars – Fokus på samhällsplanering och anläggningar/platser som förutsättning för fysisk aktivitet.
  • POLITIK, 24 mars – Fokus på idrottens roll i samhället, så som idrottens egenvärde, jämställdhet och inkludering.

 

Kostnadsfri entré till mässan ingår vid köp av konferenskort. Välkommen till Träffpunkt Idrott 22-24 mars 2022 på Svenska Mässan!