Konferensprogram

Programmet för Träffpunkt Idrott

Programmet för Träffpunkt Idrott

På Träffpunkt Idrott möts representanter från kommun, idrottsrörelsen, politiken, akademin, näringsliv och media för kompetensutveckling, inspiration och samtal. Ta del av föreläsningar, delta i diskussioner och workshops om hur vi tillsammans kan främja fysisk aktivitet och därmed förbättra folkhälsan, om samhällsplanering och anläggningar som förutsättning för fysisk aktivitet, hållbarhet, idrottens roll i samhället, idrottens egenvärde, jämställdhet, inkludering och mycket mer – under tre innehållsrika konferensdagar.

Läs mer om konferensen här

Håll dig uppdaterad om Träffpunkt Idrott

Prenumerera på vårt nyhetsbrev