Citat från besökare och utställare

Citat från konferensbesökare

"Jag är glad över att så många talare på Träffpunkt Idrott lyfte vikten av rörelse och hur farligt inaktivitet är. Det en av de viktigaste frågorna vi alla har att arbeta med, i synnerhet kommunerna som gör allt ifrån att ge stöd till föreningar, bedriver egen verksamhet såsom skola och fritidsgårdar och sedan bygger samhällen. I allt behöver vi öka medvetenheten om rörelse."

Maria Modig, kultur- och fritidsdirektör, Norrköpings kommun

"Vi är en delegation från Tverga, ett nationellt resurscenter för idrott och fysisk aktivitet, som åkt till Göteborg för Träffpunkt Idrott. Vi har varit på flera seminarier, bland annat en om hur anläggningar utnyttjas och frågan om varför vi bygger när det inte finns tillräckligt många aktiva. I Norge har vi t ex flera hoppbackar som används väldigt lite. En mycket givande konferens!"

Ragnhild Lorentzen, administratör, Tverga, Norge

"Jag var på ett intressant föredrag om rörelserikedom, Change the game. Det gick ut på att använda sådan rikedom som kompass för samhällsutveckling. De visade att något väldigt enkelt, en slags variant på en sandlåda, kan ge en större variation av rörelser än en fullutrustad lekpark. Det gav en tankeställare!"

Jessica Linder, administratör, Trollhättan stad

"Jag deltog i ett intressant samtal, tillsammans med sportjournalister, forskare och representanter för Riksidrottsförbundet, kring jämställdhet i sportjournalistik. Hur skildrar vi manlig respektive kvinnlig idrott? Från Svenska Fotbollförbundets sida jobbar vi i högsta grad utifrån ett jämställt och inkluderande perspektiv. Att ge samma förutsättningar för killar och tjejer genomsyrar vår dagliga verksamhet. Jättebra och viktigt att dessa frågor togs upp i flera punkter på Träffpunkt Idrott, som ju är en crossover-konferens där idrotten möter representanter för kommuner och regioner."

Petra Thorén, presschef, Svenska Fotbollförbundet

"Det fanns verkligen mycket att ta med hem i ryggsäcken från årets Träffpunkt Idrott! Jag jobbar med anläggningar, bokningssystem, konstgräs, hållbarhet, m m. Flera konferenspunkter tog upp dessa frågor, även med koppling till idrottspolitiska mål. Extra plus att flera leverantörer fanns på plats på mässan, så det var bara att fortsätta samtalet med dem. Perfekt!"

Annika Löfvenberg, administratör, Marks kommun

"Fantastiskt intressanta teman! Det har väckts bra tankar under konferensen, till exempel om att hitta smarta lösningar för att få fler människor i rörelse. Behovet av samverkan, att man frågar människor innan man bygger, är till exempel väldigt viktigt. Vi har länge skapat väldigt dyra anläggningar utan att nödvändigtvis skapa särskilt mycket aktivitet. Det måste till ett nytt synsätt!"

Stig Kleven, konsult, Viken Fylkeskommune, Norge

Citat från mässbesökare

"Jag har varit på Svenska Fotbollsförbundets elitarenaträff. För mig är mässan viktig för att titta på produkter och skapa kontakter för framtida inköp."

Tobias Birgersson Egbom, driftschef, Linköpings kommun

"Vi är en delegation som kom hit för att få inspiration, nya idéer. Vi har bland annat tittat på den nya typen av utegym, jättespännande!"

Erika Till, folkhälsoplanerare, Svenljunga kommun

"Oerhört intressant mässa! Vi har t ex hittat en uppkopplad, virtuell vattensporttjänst som kan betyda mycket för simskola och vattensporter.

Isabella Larsson, simlärare, Ljungby kommun

"Här finns jättemycket att ta del av! Som arkitekt är det viktigt att se till helheten, alltifrån utformningen av platser för lek och idrott."

Henrik Åkerlund, projektledare LA Architects, Lerum

"Vi är här för att hitta leverantörer till vår sim- och sporthall. Allt från reningsverk till leksaker. Här finns ett fantastiskt utbud."

Anette Nohrén, driftschef Maserhallen, Borlänge

Citat från Utställare

"Det var härligt att åter kunna träffa våra medlemmar i International Association for Sports & Leisure Facilities. Och, lika viktigt, att kunna attrahera nya medlemmar. Det behövs en arena där alla intressenter – kommuner, regioner, leverantörer, entreprenörer, arkitekter – kan samlas för att diskutera avgörande framtidsfrågor, till exempel kring hållbarhet, ekonomi, upprustning och återbruk av existerande anläggningar. Träffpunkt Idrott är, utan tvekan, den arenan."

André Flatner, ordförande, IAKS

"Våra nya produkter för vattenrening, framförallt för badhus, som minskar energiförbrukningen mötte enormt intresse på årets mässa. Vi är välkända i branschen och jobbar på långsiktiga relationer med våra kunder, majoriteten av dem kommer hit och besöker oss. Träffpunkt Idrott är en fantastisk mötesplats, just för att vi kan träffas och diskutera angelägna frågor."

Johan Wångsell, VD, EnviroProcess

"Här på mässan företräder vi medlemmarna, i första hand publika bad och teknikleverantörer. Vi medverkar i konferensprogrammet, där vi bland annat fokuserat simundervisning och utbildnings- och valideringsfrågor, och känner att vi nått ut på ett bra sätt. I montern har vi kunnat berätta om initiativ som till exempel nya rutiner för städning av badhus. Intresset har varit påfallande stort: innan mässan hade vi 131 medlemmar, men under Träffpunkt Idrott har fått ett tiotal nya ansökningar. Det är vi mycket glada för!

Karl Lilja, ordförande, Svenska Badbranschen

"Helt fantastiskt! Det här var första året på Träffpunkt Idrott för oss och vi är överväldigade av intresset för vår produkt, en mjukglassmaskin som kan användas på en rad ställen: caféer på badhus, idrottsplatser, lekparker, m m. Vi har fått kontakter med ett 30-tal kommuner, många är intresserade av långsiktiga samarbeten, och känner att vi träffat helt rätt."

Andreas Finck, KAM, Actor Kök & Butik

"Vi visade den nya generationens underhållsfria utegym. Våra maskiner påminner om de man ser på inomhusgym, men är anpassade till det nordiska klimatet och kan stå ute hela året. Det var första gången för oss på mässan och vi ville nå företrädare för fritidsförvaltningar, tekniska förvaltningar och fastighetsbolag – och det gjorde vi verkligen! Vi har mött ett jättestort intresse och vi har fått flera skarpa leads."

Mattias Svensson, areas sales manager, Omnigym

"Vi var med för första gången och visade duschtvål och hudvårdsprodukter som är bra vid våtarbete, i synnerhet på simhallar. Vi tar ett helhetsgrepp när det gäller hållbarhet för människa och miljö. Våra produkter, förpackade i lufttäta påsar, minskar plastförbrukningen. Ur allergisynpunkt har vi produkter både med och utan parfym. Intresset har varit stort, vi är väldigt nöjda."

Cecilia Backlund, produktspecialist, Sterisol