Varför ställa ut på Träffpunkt Idrott?

88% av besökarna är involverade i inköpsbeslut

88% av besökarna är involverade i inköpsbeslut

På Träffpunkt Idrott samlas Nordens alla beslutsfattare, påverkare och innovatörer inom idrott, bad, anläggning, friluftsliv och folkhälsa.

Varför ställa ut?

  • Visa upp era produkter i rätt miljö
  • Passa på att visa upp era produkter och lösningar för kunder som är där för att hitta nya leverantörer.
  • Knyt nya kontakter med kunder i en aktiv köpprocess
  • Spara tid och pengar på säljmöten – här träffar du hundratals nya kunder i en aktiv köpprocess – 88% av besökarna är involverade i inköpsbeslut och letar efter nya leverantörer.
  • Stärk ert varumärke
  • Se till att synas på mötesplatsen bland nyckelpersoner och ledande leverantörer inom idrott, bad, anläggning, friluftsliv och folkhälsa.
  • Stärk relationen till nuvarande kunder
  • Ge era kunder extra förmåner och förbokade möten – det perfekta tillfället till merförsäljning.

Vilka besöker Träffpunkt Idrott?

Här möter du bland andra beslutsfattare inom kommunen, innovatörer, politiker, representanter från föreningslivet, kultur- och fritidssamordnare, idrott- och friluftsstrateger, drifttekniker, simlärare, badvärdar, friskvårdare, fritidskonsulenter, verksamhetsutvecklare, chefer och övrig personal inom idrott, bad, friluftsliv och folkhälsa.

Missa inte chansen att bygga ut ditt nätverk, knyta nya kontakter och träffa kollegor i branschen!

Boka monter

Citat från Utställare 2023

Läs alla citat

"Det var härligt att åter kunna träffa våra medlemmar i International Association for Sports & Leisure Facilities. Och, lika viktigt, att kunna attrahera nya medlemmar. Det behövs en arena där alla intressenter – kommuner, regioner, leverantörer, entreprenörer, arkitekter – kan samlas för att diskutera avgörande framtidsfrågor, till exempel kring hållbarhet, ekonomi, upprustning och återbruk av existerande anläggningar. Träffpunkt Idrott är, utan tvekan, den arenan."

André Flatner, ordförande, IAKS

"Våra nya produkter för vattenrening, framförallt för badhus, som minskar energiförbrukningen mötte enormt intresse på årets mässa. Vi är välkända i branschen och jobbar på långsiktiga relationer med våra kunder, majoriteten av dem kommer hit och besöker oss. Träffpunkt Idrott är en fantastisk mötesplats, just för att vi kan träffas och diskutera angelägna frågor."

Johan Wångsell, VD, EnviroProcess

"Här på mässan företräder vi medlemmarna, i första hand publika bad och teknikleverantörer. Vi medverkar i konferensprogrammet, där vi bland annat fokuserat simundervisning och utbildnings- och valideringsfrågor, och känner att vi nått ut på ett bra sätt. I montern har vi kunnat berätta om initiativ som till exempel nya rutiner för städning av badhus. Intresset har varit påfallande stort: innan mässan hade vi 131 medlemmar, men under Träffpunkt Idrott har fått ett tiotal nya ansökningar. Det är vi mycket glada för!

Karl Lilja, ordförande, Svenska Badbranschen

Historia

Träffpunkt Idrott har rötter ända tillbaka till 60-talet då badmästarna i Badmästareförbundet anordnande en årlig konferens, BAD. På 1990-talet arrangerade Svenska Mässan IDA, idrottsanläggningar, samt en parkmässa. Sedan början av 2000-talet har BAD, IDA och parkmässan arrangerats på Svenska Mässan. 2012 gick mässorna samman till Träffpunkt Idrottsmiljö som 2014 blev Träffpunkt Idrott.