Exponeringsmöjligheter

Här hittar du olika sätt att aktiveras och exponeras på i samband med Träffpunkt Idrott

Här hittar du olika sätt att aktiveras och exponeras på i samband med Träffpunkt Idrott

Boka ert deltagande och riktade marknadsaktiviteter

Som sponsor, partner eller utställare får ditt varumärke exponering i våra riktade marknadsaktiviteter både inför, under och efter arrangemanget. Du och ditt företag når beslutsfattarna i branschen via mässans kampanj i form av utskick, annonser, PR och givetvis digitala kanaler. Det finns många möjligheter till aktivering och exponering under Träffpunkt Idrott. Varmt välkommen att kontakta oss för mer information!

För mer information, kontakta:

Gunilla Selse
Försäljningsansvarig
gunilla.selse@svenskamassan.se
Tel: +46 31 708 80 01

Maria Wimnell
Affärsansvarig
maria.wimnell@svenskamassan.se
Tel: +46 31 750 89 01