Exponeringsmöjligheter

Ökad synlighet på Träffpunkt Idrott

Genom att synas i våra kanaler får ni unika möjligheter att nå ut och engagera både nya och befintliga kunder före, under och efter mässan. Vi erbjuder många olika exponeringsalternativ, både fysiska och digitala, som skräddarsys för att ert varumärke ska framstå tydligt och sticka ut i bruset under mässan.

Annonsunderlag skickas till: [email protected]

För mer information, kontakta:
Anna Karin Bäckström, Försäljningsansvarig, +46 (0)31 708 80 63,
[email protected]
Maria Wimnell, Affärsansvarig, +46 31 750 89 01, [email protected]