Varför besöka Träffpunkt Idrott?

Den självklara mötesplatsen för alla som arbetar inom idrott, bad, friluftsliv och folkhälsa, i Sverige och Norden.

Den självklara mötesplatsen för alla som arbetar inom idrott, bad, friluftsliv och folkhälsa, i Sverige och Norden.

På Träffpunkt Idrott får du möjlighet till kompetensutveckling, spontana möten, workshops, luncher och mingel. Ta del av ett gediget konferensprogram, träffa branschkollegor och knyt kontakter med de ledande leverantörerna, allt samlat på ett och samma ställe. Träffpunkt Idrott är en mötesplats där du träffar utställare och besökare från hela Sverige och Norden.

Över 100 programpunkter skapade av branschens experter
Det gedigna konferensprogrammet består av väl valda programpunkter som vi hoppas inspirerar, väcker tanke och ger lärdomar som tar branschen vidare in i framtiden. Vår utgångspunkt är nya lärdomar och erfarenheter med avstamp i fakta och nya rön från den senaste forskningen. I år kompletteras även föreläsningarna med lite nya grepp som workshops för att inkludera dig och dina branschkollegors kompetens i samtalen.

Se de senaste produkterna och lösningarna på mässan
Få hela branschens samlade kunskap på ett och samma ställe. På plats finns leverantörer och inköpare från olika delar av branschen för att knyta kontakter och prata om framtidens lösningar och utmaningar.

Öppen scen – en scen för mässans alla besökare
Som besökare på mässan får du tillgång till Öppen scen, en scen på mässgolvet där utställare delar med sig av sin kunskap och goda exempel.

Citat från besökare 2023

Läs alla citat

"Jag är glad över att så många talare på Träffpunkt Idrott lyfte vikten av rörelse och hur farligt inaktivitet är. Det en av de viktigaste frågorna vi alla har att arbeta med, i synnerhet kommunerna som gör allt ifrån att ge stöd till föreningar, bedriver egen verksamhet såsom skola och fritidsgårdar och sedan bygger samhällen. I allt behöver vi öka medvetenheten om rörelse."

Maria Modig, kultur- och fritidsdirektör, Norrköpings kommun

"Vi är en delegation från Tverga, ett nationellt resurscenter för idrott och fysisk aktivitet, som åkt till Göteborg för Träffpunkt Idrott. Vi har varit på flera seminarier, bland annat en om hur anläggningar utnyttjas och frågan om varför vi bygger när det inte finns tillräckligt många aktiva. I Norge har vi t ex flera hoppbackar som används väldigt lite. En mycket givande konferens!"

Ragnhild Lorentzen, administratör, Tverga, Norge

"Jag var på ett intressant föredrag om rörelserikedom, Change the game. Det gick ut på att använda sådan rikedom som kompass för samhällsutveckling. De visade att något väldigt enkelt, en slags variant på en sandlåda, kan ge en större variation av rörelser än en fullutrustad lekpark. Det gav en tankeställare!"

Jessica Linder, administratör, Trollhättan stad

"Jag har varit på Svenska Fotbollsförbundets elitarenaträff. För mig är mässan viktig för att titta på produkter och skapa kontakter för framtida inköp."

Tobias Birgersson Egbom, driftschef, Linköpings kommun

"Vi är en delegation som kom hit för att få inspiration, nya idéer. Vi har bland annat tittat på den nya typen av utegym, jättespännande!"

Erika Till, folkhälsoplanerare, Svenljunga kommun

"Oerhört intressant mässa! Vi har t ex hittat en uppkopplad, virtuell vattensporttjänst som kan betyda mycket för simskola och vattensporter.

Isabella Larsson, simlärare, Ljungby kommun