Träffpunkt Idrott är kompetensutveckling

Programmet för 2023 presenteras i december.

Programmet för 2023 presenteras i december.

Träffpunkt Idrotts konferens samlar representanter från kommun, idrottsrörelsen, politiken, akademin, näringsliv och media för kompetensutveckling, inspiration och samtal. Här har du möjlighet att ta del av föreläsningar samt själv medverka i intressanta diskussioner och workshops kring branschens aktuella ämnen.

I år berör konferensprogrammet samtal som till exempel hur vi tillsammans kan främja fysisk aktivitet och därmed förbättra folkhälsan, samhällsplanering och anläggningar som förutsättning för fysisk aktivitet, hållbarhet, idrottens roll i samhället, idrottens egenvärde, jämställdhet, inkludering och mycket mer. Välkommen 7-9 mars 2023 på Svenska Mässan i Göteborg.

 

Fokus jämställdhet

Träffpunkt Idrott 2023 ger fokus åt jämställdhet och jämställdhetsfrågor. 2023 års konferens spänner sig över tre fullspäckade dagar fyllda med föreläsningar, seminarier, workshops och spännande möten. Under torsdagen den 9e mars, konferensen sista dag, ger programmet extra fokus åt aktuella jämställdhetsfrågor. Det sker genom att ett av konferensens föreläsningssalar dedikeras till programpunkter som alla berör jämställdhet i branschen på ett eller annat sätt.  Programpunkterna kommer att ge nya insikter, lyfta framgångssagor såväl som beröra utmaningarna i branschen.

 

Tredagars

Konferens

Tisdag

Fysisk aktivitet

Onsdag

Anläggning/Plats

Torsdag

Politik

Se film med Mike Lawless som föreläser under mässan