Träffpunkt Idrott konferens

Välkommen den 22-24 mars 2022

Välkommen den 22-24 mars 2022

På Träffpunkt Idrott möts representanter från kommun, idrottsrörelsen, politiken, akademin, näringsliv och media för kompetensutveckling, inspiration och samtal. Ta del av föreläsningar, delta i diskussioner och workshops om hur vi tillsammans kan främja fysisk aktivitet och därmed förbättra folkhälsan, om samhällsplanering och anläggningar som förutsättning för fysisk aktivitet, hållbarhet, idrottens roll i samhället, idrottens egenvärde, jämställdhet, inkludering och mycket mer – under tre innehållsrika konferensdagar.

Kostnadsfri entré till mässan ingår vid köp av konferenskort. Välkommen till Träffpunkt Idrott 22-24 mars 2022 på Svenska Mässan!

Konferensprogram 2022
Programmet består av tre olika teman (samma teman som för det tänkta programmet 2020) som genomsyrar respektive dag:

  • AKTIVITET, 22 mars – Fokus på att främja fysisk aktivitet och därmed förbättra folkhälsan.
  • ANLÄGGNING/PLATS, 23 mars – Fokus på samhällsplanering och anläggningar/platser som förutsättning för fysisk aktivitet.
  • POLITIK, 24 mars – Fokus på idrottens roll i samhället, så som idrottens egenvärde, jämställdhet och inkludering.

 

Håll dig uppdaterad om Träffpunkt Idrott

Prenumerera på vårt nyhetsbrev