Konferens

Välkommen till Träffpunkt Idrott 17-19 mars 2020

Välkommen till Träffpunkt Idrott 17-19 mars 2020

På Träffpunkt Idrott möts representanter från kommun, idrottsrörelsen, politiken, akademin, näringsliv och media för kompetensutveckling, inspiration och samtal. Ta del av föreläsningar, delta i diskussioner och workshops om hur vi tillsammans kan främja fysisk aktivitet och därmed förbättra folkhälsan, om samhällsplanering och anläggningar som förutsättning för fysisk aktivitet, hållbarhet, idrottens roll i samhället, idrottens egenvärde, jämställdhet, inkludering och mycket mer – under tre innehållsrika konferensdagar.

Kostnadsfri entré till mässan ingår vid köp av konferenskort!

Se vad som händer på mässan

Konferensprogrammet 2020

Tre olika teman: Aktivitet, Anläggning/Plats och Politik

  • Aktivitet – tisdag 17 mars
    Fokus på att främja fysisk aktivitet och därmed förbättra folkhälsan.
  • Anläggning/Plats – onsdag 18 mars
    Fokus på samhällsplanering och anläggningar/platser som förutsättning för fysisk aktivitet.
  • Politik – torsdag 19 mars
    Fokus på idrottens roll i samhället, så som idrottens egenvärde, jämställdhet och inkludering.

Se klara talare för konferensen

Hela konferensprogrammet för Träffpunkt Idrott 2020 håller just nu på att tas fram av programrådet som består av representanter från Riksidrottsförbundet, Sveriges Kommuner och Landsting, Svenska Badmästarförbundet, Sveriges kultur- och fritidschefers förening, Svenska Badbranschen, Centrum för Idrottsforskning och Svenska Mässan/Träffpunkt Idrott. Programmet för konferensen 2020 presenteras i sin helhet i december, men inom kort kommer talare och andra nyheter presenteras löpande via hemsida, nyhetsbrev och sociala medier.

Välkommen 17-19 mars 2020 på Svenska Mässan!

 

Håll dig uppdaterad om Träffpunkt Idrott

Prenumerera på vårt nyhetsbrev