Tre dagars konferens på Träffpunkt Idrott

Träffpunkt Idrotts konferens samlar representanter från kommun, idrottsrörelsen, politiken, akademin, näringsliv och media för kompetensutveckling, inspiration och samtal. Här har du möjlighet att ta del av föreläsningar samt själv medverka i intressanta diskussioner och workshops kring branschens aktuella ämnen.

Konferensprogrammet bjuder in till samtal som till exempel hur vi tillsammans kan främja fysisk aktivitet och därmed förbättra folkhälsan, samhällsplanering och anläggningar som förutsättning för fysisk aktivitet, hållbarhet, idrottens roll i samhället, idrottens egenvärde, jämställdhet, inkludering och mycket mer.

Välkommen 11-13 mars 2025 på Svenska Mässan i Göteborg!

 

Om Träffpunkt Idrott 2023

Träffpunkt Idrott 2023 var en efterlängtad mötesplats för att diskutera nya lärdomar och erfarenheter med avstamp i fakta och nya rön från den senaste forskningen.

Coronapandemin gav oanade konsekvenser i vårt samhälle och inte minst idrottsrörelsen påverkades direkt av restriktioner och dess konsekvenser. Idrottens stora betydelse i vårt samhälle blev än mer tydlig och krisen visade att när vi är tvungna att ställa in, så ställer vi upp, för att sedan tillsammans kunna ställa om. Branschens förmåga till dialog och samverkan har varit en framgångsfaktor och är det nu igen när vi står inför utmaningar kring energin.

Under tre dagar redde vi ut möjligheter, utmaningar och motstridiga erfarenheter – en del aktiviteter minskade medan andra aktiviteter ökade, frågor om trygghet och tillgänglighet blev än mer relevanta. Vi lyfte nya metoder och goda exempel kring jämlikhet och hållbarhet. 2023 sammanföll Träffpunkt Idrott dessutom med 8 mars som var den internationella kvinnodagen, ett bra tillfälle för oss alla att ytterligare belysa vikten av lika förutsättningar oavsett kön.

En nyhet var att vi i högre grad än tidigare skulle skapa olika och många möjligheter för er som deltog att föra dialog och lära av varandra! Vi skapade runda-bord-samtal och workshops för politiker och tjänstemän för att arbeta fram lösningar för ökad folkhälsa. Dessutom ville vi leva som vi lärde och bjöd på fysisk aktivitet som en del av mötesplatsen för de som ville.

Tredagars

Konferens

Tisdag

Fysisk aktivitet

Onsdag

Anläggning/Plats

Torsdag

Politik