Konferens

På Träffpunkt Idrott finns kommunerna, idrottsrörelsen, riksdagen, akademin och media representerade för möten och samtal kring konferensens ämnesområden. Just nu är konferensprogrammet för Träffpunkt Idrott 2018 under utveckling. Om du har idéer kring programmet eller vill föreslå någon programpunkt, kontakta oss gärna!